Hypotheek uitgelegd

Schoongrondverklaring

Een schoongrondverklaring is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de geleverde grond niet is verontreinigd met één van de stoffen die benoemd zijn in de 'leidraad Bodemsanering'.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag