Hypotheek uitgelegd

Onroerende zaak

Onder onroerende zaak wordt verstaan de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende zaak geen juridische betekenis. Bij vastgoed wordt vaak de grond niet meegenomen, maar alleen de gebouwen (of opstal) en overige bouwwerken die op de grond staan.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag