Hypotheek uitgelegd

Omslagheffing

De omslagheffing is de heffing die door de waterschappen aan de eigenaren van onroerende zaken wordt berekend om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag