Hypotheek uitgelegd

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is een rapport waarin staat wat de bouwtechnische staat van een gebouw is. Als er bijvoorbeeld gebreken zijn, staan die in het rapport aangegeven.
Een bouwkundig rapport is het rapport dat u ontvangt naar aanleiding van een aankoopkeuring. Hierin staan de gebreken en kosten beschreven van de aan te kopen woning. Wanneer u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het belangrijk te weten wat de eventueel bijkomende onderhoudskosten zijn. Een aankoopkeuring is een visuele inspectie, die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de aan te kopen woning. U kunt de keuring gebruiken om uw aankoopbeslissing op te baseren en te onderhandelen over de koopprijs. Een aankoopkeuring is echter geen taxatie. Door middel van een taxatie wordt de vrije verkoopwaarde (marktwaarde) van een woning vastgesteld en wordt er niet specifiek naar het onderhoud van de woning en haar eventuele gebreken gekeken.

Relevante vragen

Stel een relevante vraag

Wat is het verschil tussen een bouwkundig rapport en een taxatie?

1 antwoord • Vraag beantwoorden

Een taxatie geeft aan wat de marktwaarde van een woning is en niet hoe de staat van de woning is. Verwacht dus niet dat gebreken van een woning in een taxatierapport staan. Die vind je in een bouwkundig rapport.