Hypotheek uitgelegd

Bouwbesluit

Het bouwbesluit is een verzameling voorschriften waaraan bouwwerken minimaal moeten voldoen. Denk aan veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en het milieu.
De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Verbouwingen vallen ook onder het bouwbesluit. Het bouwbesluit speelt een rol bij het verlenen van een omgevingsvergunning.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag