Hypotheek uitgelegd

Borgstelling

Een borgstelling is een overeenkomst die je van te voren met iemand afsluit en gaat erom dat iemand garant voor je staat. Als je bijvoorbeeld geld aan iemand leent, kun je overeenkomen dat een derde persoon garant staat voor het geld. Op die manier weet je zeker dat je je geld terugkrijgt.
Een borgstellingĀ is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar zijn/haar verplichting niet nakomt. De borg kan aansprakelijk worden gesteld voor zijn gehele vermogen. Bij een hypotheek kan een geldgever eisen dat een derde zich borg stelt voor de hypotheekgever.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag