Hypotheek uitgelegd

Beschikking

Een beschikking is een beslissing van een bestuursorgaan waarbij een verplichting wordt opgelegd, rechten worden toegekend of rechten worden geweigerd.
Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan, dat gericht is op rechtgevolg voor degene(n) aan wie de beschikking is geadresseerd.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag