Hypotheek uitgelegd

Beschermd dorpsgezicht

Een beschermd dorpsgezicht is een landelijke erkenning van de cultuurhistorische waarde van een gebied.

Gebouwen die onder een bescherm dorpsgezicht vallen, mogen zonder een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders, niet worden afgebroken.

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag