Hypotheek uitgelegd

Belasting Box 1

Belasting Box 1 is de eerste box waarin de inkomstenbelasting is ingedeeld. De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.
In Box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Dit inkomen bestaat uit: • Belastbare winst uit onderneming • Belastbaar loon (hier vallen pensioen en sociale verzekeringen ook onder) • Inkomsten uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld freelance werk, gastouder, artiest of beroepssporter) • Belastbare periodieke uitkering en verstrekkingen (bijvoorbeeld lijfrentetermijnen, alimentatie) • Belastbare inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait, voordelen uit de kapitaalverzekering eigen woning verminderd met aftrekbare kosten) • Negatieve persoonsgebonden aftrek • Terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijken • Fooien en andere inkomsten • Buitenlandse inkomsten

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag