Hypotheek uitgelegd

Begunstigde

De begunstigde is de persoon die recht heeft op een verzekerd bedrag.
De begunstigde is degene die als rechthebbende op een verzekerd bedrag is aangewezen. Een gebruikelijke bevoordeling is in eerste instantie de verzekeringnemer en na diens overlijden: – echtgeno(o)t(e) – kinderen – erven van de verzekeringnemer

Heb je een vraag over dit begrip, dan kun je deze hier stellen.

Stel een vraag