Hypotheek uitgelegd

Bedenktijd

De bedenktijd is de wettelijke tijd die een koper heeft om, zonder reden van opgave, de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
Nadat de koopovereenkomst is gesloten heeft de koper van de woning een bedenktijd van minimaal twee weken om de koop ongedaan te maken zonder opgaaf van redenen. Eerder was de bedenktijd drie (werk)dagen, maar sinds de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn in 2016 is de bedenkperiode dus verlengd.

Relevante vragen

Stel een relevante vraag

Hoe lang duurt de wettelijke bedenktijd?

1 antwoord • Vraag beantwoorden

Er is een verschil in bedenktijd bij de koop van een woning en de bedenktijd voor een hypotheekofferte:

  • Bij de koop van een woning heeft de koper volgens de wet drie dagen bedenktijd.
  • Voor een hypotheekofferte heeft de koper 14 dagen bedenktijd.

Wat gebeurt er als ik na de wettelijke bedenktijd een hypotheekofferte toch wil opzeggen?

1 antwoord • Vraag beantwoorden

Als je de hypotheekofferte na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen wilt opzeggen, betaal je 10% van de koopsom.