Hypotheek uitgelegd

Annuïtaire hypotheek

Hetzelfde als: Annuïteitenhypotheek
Een annuïtaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij er maandelijks een vast bedrag wordt afgelost. Dit wordt ook wel een annuïteitenhypotheek genoemd.
Het vaste bedrag, dat annuïteit wordt genoemd, bestaat deels uit rente en deels uit aflossing. Gedurende de looptijd wordt het deel waar je rente over betaalt kleiner en de aflossing groter.

Relevante vragen

Stel een relevante vraag

Wat zijn voordelen van een annuïtaire hypotheek?

1 antwoord • Vraag beantwoorden
  • De lasten zijn in de beginperiode lager, waardoor je meer kunt lenen;
  • Doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd gebeurt en er tussentijds meerdere keren sprake is geweest van inflatiecorrectie in het inkomen, is er sprake van een groot inflatievoordeel.

Wat zijn nadelen van een annuïtaire hypotheek?

1 antwoord • Vraag beantwoorden
  • In de beginperiode bouw je weinig vermogen op;
  • De netto lasten stijgen doordat het rentedeel steeds kleiner wordt;
  • Doordat je minder snel aflost, betaal je in verhouding meer rente.