Hypotheek uitgelegd

Aanschrijving

Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders aan de eigenaar van een onroerende zaak waarin de eigenaar verplicht wordt voorzieningen te treffen.
Denk bij voorzieningen die getroffen moet worden aan achterstallig onderhoud.

Relevante vragen

Stel een relevante vraag

Wat is achterstallig onderhoud?

1 antwoord • Vraag beantwoorden

Achterstallig onderhoud is wanneer een vastgoed (de grond en de gebouwen hierop) niet wordt onderhouden en daardoor schade is opgelopen.